2023 IJRSE – Volume 12 Issue 4

International Journal of Research Studies in Education
Special Luminary Issue
Volume 12, Issue Number 4
2023

Table of Contents

 1. Assessment of basic services and facilities in the relocation site of highly urbanized city of Cebu
  Lumayag, Charisma G.; Bontia, Lonie C.
 2. Ang pangangailangang pagpapaunlad ng mga guro sa senior high school ng/sa Filipino tungo sa makabuluhang pasanayan
  Gime, Arjohn V.
 3. Perceived stress, identified stress factors, and coping mechanisms of students of Nazarene educational institutions during remote learning
  Cadornigara, Marvin L.; Mahanlud, Leo J.
 4. Siyasat-Suri sa Binisayang Silagonhon at Binisayang Cabalianon ng Timog Leyte: Isang deskriptibong paglalarawan
  Cruzada, Metchie C.; Galdo, Mark B.
 5. Sipat-Suri sa pelikulang Maid in Malacañang
  Portillo, Garry
 6. Ang podcast bilang lunsaran sa paglinang ng kasanayang pakikinig sa pribadong paaralan
  De Guzman, Karen B.; Liza, Jomil Christian E.; Llanita, Decieh Marie V.; Lucerio, Leona Allyssa B.; Medellin, Piolo L.; Santos, Leverose N.; Gime, Arjohn V.
 7. Project SIGE-21 (Sustainable Integration of Gamified Environment for 21st Century Learners): An aid for enhancing student engagement in the new normal education
  Lazaro, Bryan Louis G.
 8. Simbolikong pag-aanyo ng siday sa pananagisag ng kultura at lipunang Waray
  Galit, Gilbert C.
 9. Paghubog o paglubog: Gampanin ng wika sa pagpapahayag ng politikal na adyenda sa sosyal midya
  Pacure, Lowell Jay B.; Decino, Anesa S.; Espelita, Cherry Ann G.; Pardales, Ma. Bernadeth D.; Palicte, Leonila E.; Pomentil, Marionne Erika A.; Suñer, Justine May L.
 10. Mga hamon at estratehiya ng mga mag-aaral sa online na pagkatuto sa asignaturang Filipino: Batayan sa programang interbensyon
  Belen, Rheciel B.; Astorga, Eriberto R., Jr.
 11. The production of Red Ginger and Bitter Gourd as organic tea: Basis for a livelihood program for BSBA
  Nedamo, Jennifer
 12. Promoting Sustainable Development Goal 12 through no plastic policy implementation as perceived by environmental science students
  Zamora, Florcelita; Cordova, Williza; Pariscal, Dyna Rose; Escalona, Beverly Anne; Belonio, Matheo; Cordova, Jerlyn Mae