2022 IJRSE – Volume 11 Issue 10

International Journal of Research Studies in Education
Special IJRSE Luminary Issue
Volume 11, Issue Number 10
2022

Table of Contents

 1. Feminismong hulagway sa naturalisang pananaw sa pagkababae: Lente ng matatandang Waraynon
  Amat, Aldwin B.
 2. Adaptive coping mechanism and life satisfaction of teachers of Sta. Teresita National High School: Input to faculty development program
  Trimocha, Donabelle
 3. Supervisory and administrative competence of school heads in Rosario East district division of Batangas: Basis for enhanced capability program
  De Castro, Monina
 4. Challenges and implementation of the basic education learning continuity plan in the lens of elementary teachers toward enhanced school-based management operation
  Ordinario, Alfredo V., Jr.
 5. Emotional correlates in second language learning among IP students of a multicultural academic community
  Tallungan, Jenifer Raymond R.; Aguila, Mary Gay T.; Basconcillo, Eva Liza D.; Salas, Girlie F.
 6. Igorot teacher education students: Their ethnocentric acuity and manifestations
  Guyong, Fernando L.
 7. Pagsipat sa mga pamahiing pinoy: Gabay sa pagkuha ng pagsusulit
  Portillo, Garry
 8. Pinagdaanang karanasan ng mga mag-aaral na nakakuha ng deficiency sa online class
  De Mesa, Alvin Rom
 9. Sipat-suri sa isyung panlipunan at teoryang pampanitikan sa mga pelikulang Filipino
  Portillo, Garry
 10. Effectiveness of the student development programs and services of the Nueva Vizcaya State University- Bambang Campus: 2016-2019 graduating students’ perspicacity
  Jubay, Shelita; Valdez, Rosalie; Vadil, Carlo