2022 IJRSE – Volume 11 Issue 15

International Journal of Research Studies in Education
Special IJRSE Luminary Issue
Volume 11, Issue Number 15
2022

Table of Contents

 1. Isang pagsusuri sa pagpapahalagang moral na nakapaloob sa mga akdang Waray ng mga mag-aaral ng Leyte at Samar
  De Mesa, Alvin Rom
 2. Kalagayan ng wikang Filipino sa pagtuturo ng araling panlipunan sa antas elementarya
  De Mesa, Alvin Rom; Labao, Richel T.
 3. E-cheat: Pagsiyasat sa mga kaso ng pangongopya at pandaraya sa pagkatutong onlayn sa panahon ng pandemya
  Galit, Gilbert
 4. Teaching strategies in modular distance learning for grade two learners: Basis for school head in conducting an orientation
  Miranda, Baby
 5. Acceptability and impact of vision, mission, goals, and objectives: Basis in formulating VMGO Impact Model (VMGOIM)
  Astorga, Eriberto R., Jr.; Vertucio, Herbert D.; Conti, Baby Lyn J.; Polison, Evelyn M.
 6. Investigating the features of teacher talk in an online English classroom: A discourse analysis
  Narvacan, Cristian I.; Metila, Romylyn A.
 7. Teachers’ challenges amidst the pandemic: Basis for strategic intervention program
  Akol, Welmina
 8. Pagsusuri sa daigdig ng twitter: Isyung politikal na nakapaloob sa mga memes
  Asis, Jona D.; Cuayzon, Jobert B.; Mabini, Princess; Prongo, Stephen; Acala, Michell T.
 9. Interplay of organizational climate and global citizenship skills of public elementary school teachers in Maddela I and II districts: A basis for organization development intervention
  Bareng, Liwliwa; Castriciones, Serapio; Vadil, Carlo
 10. Decision-making practices and instructional leadership styles of school administrators in Maddela I and II districts: Their correlation with organization development practices
  Badongen, Cesario Jr.; Castriciones, Serapio; Vadil, Carlo
 11. Branding with integrity: An ethical perspective on marketing practices
  Soriano, Wilma Clarisse