2024 IJRSE – Volume 13 Issue 1

International Journal of Research Studies in Education
Volume 13, Issue Number 1
2024

Table of Contents

 1. Optimizing the organizational health: A comprehensive study of schools within the Apo Jose Catholic Educational Systems of Nueva Ecija
  Lopez, Melina
 2. Pagtukoy sa motif ng pelikulang Pilipinong historiko-bayograpikal tungo sa pagbuo at balidasyon ng huwarang worksheet sa kritikal na pag-iisip ng mag-aaral
  De Ocampo, Israel
 3. Physical performance of the North Luzon Philippines state college personnel
  Raceles, Benjamin A.
 4. Pangangalap at Pagsusuri ng mga Idyomatikong Ekspsresyong Gubatnon
  Buluran, Sara Em; Marbella, Felisa D.
 5. Experience of test anxiety among university students
  Popovska Nalevska, Gorica; Popovski, Filip; Popovska Dimova, Hristina
 6. San Fernando Masbate teachers on the implementation of Learning Action Cell (LAC): An inquiry
  Bartolay, Robel; Carrasco, Jenina; Bullo, Marnel M.; Delavin, Elreen; Padasas, Raiza