2020 IJRSE – Volume 9 Issue 3

International Journal of Research Studies in Education
Volume 9, Issue Number 3
Special Issue on Filipino Research Papers
2020

Table of Contents

 1. Ang pagtataya sa implementasyon ng polisiya sa MTB-MLE ng mga pribadong paaralan sa rehiyon sa Pilipinas
  Mariano, Leri Mae; Gime, Arjohn V.
 2. Pasalitang Filipino ng mga mag-aaral sa Sorsogon State College
  Marbella, Felisa D.
 3. Pagpapakahulugan sa nobelang Noli Me Tangere: Isang hulwarang gabay sa pagtuturo
  Mabalhin, Joel Q.
 4. Pag-uugat sa kultura ng pagkakasakit ng mga Taclobanon ng Hilagang Leyte
  Amat, Aldwin B.
 5. WikaGenZ: Bagong anyo ng Filipino slang sa Pilipinas
  Gime, Arjohn; Macascas, Cristina
 6. Kritikal at inferensyal na kakayahan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa larangan ng Filipino ng Visayas State University
  Flores, Marievic S.