2023 IJRSE – Volume 12 Issue 5

International Journal of Research Studies in Education
Special Luminary Issue
Volume 12, Issue Number 5
2023

Table of Contents

 1. Informational text sa pagbasa at pagkatuto sa Filipino 7
  Macapaz, Maria Katrina S.; Mandado, Juliet O.
 2. Assessment of five factor model of personality traits of senior high school students: Basis for faculty development program
  Rivera, Rosette
 3. Antas ng kakayahan ng mga guro sa Filipino sa paglinang ng mga kasanayan sa pagtuturo ng komunikasyon at pananaliksik sa senior high school
  Ompoc, Eva J.
 4. Students’ behaviors and teachers’ classroom management strategies at public secondary schools in Lemery District
  Contreras, Ma. Coney M.
 5. Job satisfaction and work engagement among resort employees in Batangas province: Basis for human resource development plan
  Tiangco, Marithel; Pulhin, Jeninah Christia
 6. Pagsusuri sa mga graffiti ng mga mag-aaral sa Nueva Vizcaya State University-Bambang Campus
  Hernandez, Laila G.
 7. Task-Based Learning (TBL) approach and assessment skills of prospective teachers
  Tallungan, Jenifer Raymond R.
 8. Kalanguya oral narratives: Repertory of literary footmarks and their sociocultural devices
  Tallungan, Jenifer Raymond R.; Salas, Girlie F.; Basconcillo, Eva Liza D.
 9. Professional development as correlates with performance commitment among faculty members of a state university in Cagayan Valley
  Tallungan, Jenifer Raymond R.; Salas, Girlie F.; Basconcillo, Eva Liza D.
 10. Pinagyamang modelong MEDIA para sa pagtuturo ng/sa Filipino
  Eustaquio, Regina Lorraine; Mendoza, Charlene Lovely; Sadsad, Nikka; Tomelden, Beatriz Jasmin; Villaluna, Kristine; Macascas, Cristina D.; Gime, Arjohn