2023 IJRSE – Volume 12 Issue 8

International Journal of Research Studies in Education
Volume 12, Issue Number 8
2023

Table of Contents

 1. Picturesque of Learning Action Cell (LAC) implementation: Input to the formulation of a localized LAC framework
  Ganiban, Emiluz
 2. LAKAS NI JUAN: Strategic banner program for improving school performance
  Manalo, Hazel
 3. E-Gramatika: Elektronikong modyul sa pagtuturo ng balarilang Filipino
  Gilana, Angelica; Marbella, Felisa
 4. Mula sa mundong maraming kulay: Dalumat sa mga usaping gender ng mga piling kuwentong pambata sa lente ng teoryang Gender Schema ni Sandra Bem
  Galdonez, Dominic Patric G.; Gomez, Gabriel Laurence L.; Brito, Angelo Ian Y.; Calzado, Yorecel N.; Ladesma, Genesis Mai G.
 5. Bokabularyong Generation Alpha sa pakikipagtalastasang Filipino
  Vargas, Alexander B.; Marbella, Felisa D.