2022 IJRSE – Volume 11 Issue 1

International Journal of Research Studies in Education
Special IJRSE Luminary Issue
Volume 11, Issue Number 1
2022

Table of Contents

 1. Likhang – Modelo na 21st century skills development ladder gamit ang video production bilang tranpormatibong estratehiya
  Galdo, Mark
 2. Kristiyanong Pinoy: A glimpse on the history of evangelization towards renewed catechesis in the Philippines
  Quimson, Leonardo O., Jr.
 3. The Information and Communication Technology (ICT) faculty relief project: An assignment algorithm for secondary schools’ operations management
  Loso, Maricris M.
 4. Tipon, salin, at suri ng mga kuwentong bayang Iloko
  Galdonez, Dominic Patric
 5. Perspective on abortion in Vietnamese Christian context
  Ngo, Huu Tien
 6. Tematikong representasyon sa pananalig kay Señor Santo Niño: Kolektibong konteksto ng mga deboto
  Alvarado, Elsie T.
 7. Mga karanasan ng mga guro sa baitang 3 sa pagtuturo ng mother tongue gamit ang Ortograpiyang Waray ng Komisyon sa Wikang Filipino
  De Mesa, Alvin
 8. Implementasyon ng online learning sa Leyte Normal University: Saloobin ng mga mag-aaral
  Dadacay, Alyssa; Guba, Arjelyn; Costiniano, Angel; Gumba, Kimberly; Lendio, Jenecyl; Lopez, Christian Dale
 9. Edukasyon sa Bagong Kadawyan: Hamon sa pagsagot ng modyul ng mga mag-aral na nagpapakadalubhasa sa Filipino
  Urgil, Nelson; Aninao, John Lester; Santo, Hannah; Silvano, Leslie; Uñalan, Leiah Anne
 10. Katotohanan sa likod ng sandaang damit: sipat-suri sa mga isyung pangkahirapan na nakapaloob sa akda ni Fanny A. Garcia
  Canillas, Krisley Iris R.; Acala, Michell
 11. Register of the farmers in the province of Biliran
  Magno, Jelyn M.
 12. Hulagway at katotohanan ng edukasyon sa bagong himtang: Pagsikhay sa mga kaso ng pagtigil sa pag-aaral sa panahon ng pandemya
  Galit, Gilbert C.